0

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

§1 Informacje podstawowe

 1. Właścicielem platformy b2b.zibi-dystrybucja.com.pl jest firma P.W. ZIBI , z siedzibą w Gorzyce wielkie ul. ostrowska 103b, NIP 6220103857 (dalej jako Sprzedawca i/lub Sklep). Tel. (+48) 627347154, e-mail: info@zibi-dystrybucja.com.pl
 2. Sklep zapewnia możliwość zawierania umów na  odległość w celu zamawiania towarów z zakresu odzież, akcesoria i części motocyklowe.
 3. Ceny na stronach sklepu są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych (ceny nie zawierają podatek VAT). Do ceny zakupu doliczony zostanie koszt przesyłki oraz inne opłaty i koszty, o ile kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.
 4. Wszystkie produkty oferowane są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Na wszystkie zakupione towary w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT dla osób fizycznych i firm.


§2 Zamówienia i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zamówienia złożone do godz. 14.30 będą wysyłane tego samego dnia roboczego.
 4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na skompletowanie i wysłanie zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu jaki potrzebują firmy spedycyjne na dostarczenie przesyłki.
 6. Paczki wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.


§3 Płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  • przelewem na konto firmowe  MBANK 64 1140 2017 0000 4102 1298 1639
  • za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej). Wiąże się to z dodatkowymi kosztami w wysokości 2 PLN.
  • przy odbiorze osobistym
 2. Zapłata za towar powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.


§4 Wysyłka

Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej K-ex (Geis)

Koszt przesyłki doliczany jest do ceny towaru. W przypadku niektórych towarów rodzaj wysyłki może być ograniczony (np. z uwagi na wielkość), co zaznaczone jest w karcie produktu lub w formularzu zamówienia.

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzenia przesyłki będą przyjmowane tylko i wyłącznie wraz z załączonym protokołem szkody spisanym z przewoźnikiem dostarczającym paczkę.

 1. Usługi Poczty Polskiej świadczone są przez :Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 , na zasadach określonych w regulaminie na www.poczta-polska.pl. Usługi paczkomatów Inpost świadczone są przez: Centrala InPost Sp. z o. o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków , na zasadach określonych w regulaminie na stronie www.paczkomaty.pl.

Usługi kurierskie świadczone są przez:

 • Geis Parcel PL Sp. z o. o. ul. Zagnańska 61 25-528 Kielce Infolinia: 801 702 505 E-mail: info@geis.pl
Koszty przesyłki każdorazowo podane są w formularzu zamówienia, umożliwiającym dokonanie wyboru sposobu przesyłki i związanej z tym opłaty kupującemu.

 


§5 Rękojmia i gwarancja

 1. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Niezależnie od rękojmi,  niektóre produkty oferowane przez Sklep mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo, jasna i wyraźna informacja w tym zakresie podana jest na karcie produktu; jeśli informacji takiej brak, oznacza to, że dodatkowa gwarancja nie jest udzielana. Warunki, w tym przede wszystkim okres gwarancyjny każdego produktu podany jest w jego opisie na karcie produktu, a także na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, jak i na stronach internetowych producentów bądź importerów.
 3. Zgłoszenia związane z roszczeniami  wynikającymi z rękojmi oraz gwarancji sprzedawcy prosimy składać kierując się danymi podanymi w § 1, w szczególności można w tym celu korzystać z adresu e-mail info@zibi-dystrybucja.com.pl. Roszczenia wynikające z innych gwarancji powinny być realizowane zgodnie z ich postanowieniami.
 4. Realizacja uprawnień z rękojmi odbywa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jednak w celu najszybszego i najdogodniejszego rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią lub gwarancją Sklepu sugeruje się, aby informacja na temat reklamowanego produktu zawierała w szczególności:
  • Pełną nazwę produktu
  • Numer transakcji (zawarty w mailu zwrotnym, a nie na specyfikacji dostawy)
  • Opis uszkodzenia
 5. Przed odesłaniem rzeczy sugerujemy skontaktowanie się ze Sprzedawcą w celu ustalenia sposobu dokonania zwrotu; z uwagi na umowy łączące Sprzedawcę z przewoźnikami, może okazać się bowiem, że w konkretnym stanie faktycznym, Sprzedawca może zorganizować przesyłkę w tańszy sposób, niż wybrany przez kupującego.
 6. Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej. Kupujący niebędący konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt.


§6 Zwroty towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłając go do Sklepu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi (a  więc inne, niż dotyczące rękojmi lub gwarancji towaru bądź spraw związanych ze zwrotem towaru) winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres:info@zibi-dystrybucja.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu i wykorzystywane są jedynie w celu realizacji transakcji.
 2. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT . Niektóre usługi i narzędzia, zwłaszcza związane z zamawianiem produktów, mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.
 3. W sytuacjach konfliktowych SPRZEDAWCA będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd.
 4. Regulamin wchodzi w życie 23 stycznia 2017r.